Informacija, pateikta šioje interneto svetainėje, yra rekomendacinio pobūdžio, pateikta gamintojų ir jų atstovų. Ji negali pakeisti kvalifikuoto specialisto konsultacijos.  Prieš naudodami bet kokį produktą, minimą www.dantupastos.lt, nepamirškite pasitarti su Jūsų dantų gydytoju.