Informuojame, kad šioje svetainėje naudojami slapukai (angl. cookies).

Sutikdami paspauskite mygtuką „Sutinku“ arba naršykite toliau. Savo duotą sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami savo interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus.

SutinkuUždaryti
0

Jūsų krepšelis yra tuščias

Gamintojai

Gamintojai

Apklausa

Apklausa

Be dantų pastos su šepetėliu, papildomai dažniausiai naudojate:

Prekių pirkimo – pardavimo internetinėje parduotuvėje www.dantupastos.lt taisyklės

1.Bendrosios nuostatos

1.1. Šios prekių pirkimo – pardavimo taisyklės (toliau „Taisyklės“) nustato bendrąsias naudojimosi parduotuve www.dantupastos.lt sąlygas. Taisyklės yra taikomos kai Pirkėjas renkasi, užsako ir perka parduotuvėje www.dantupastos.lt siūlomas prekes ar bet kaip kitaip naudojasi internetinėje svetainėje www.dantupastos.lt teikiamomis paslaugomis.

1.2. Pardavėju šiose Taisyklėse yra MB „Abditė“, buveinės adresas: Žygio g. 14A-2, 08232 Vilnius, juridinio asmens kodas 302499836, PVM mokėtojo kodas LT100005390116;

1.3. Pirkėju šiose taisyklėse yra bet kuris asmuo, perkantis parduotuvėje www.dantupastos.lt ar besinaudojantis kitomis www.dantupastos.lt parduotuvės paslaugomis. Naudotis www.dantupastos.lt parduotuve ir joje pirkti turi teisę:

 • veiksnūs fiziniai asmenys, t. y. asmenys, sulaukę pilnametystės, kurių veiksnumas nėra apribotas teismo tvarka;

 • juridinių asmenų įgalioti atstovai.

1.4. Užsiregistruodamas arba pateikdamas užsakymą Pirkėjas besąlygiškai patvirtina, jog jis turi teisę pirkti www.dantupastos.lt parduotuvėje.

1.5. Kartu su Pirkėjo pateiktu prekių užsakymu šios Taisyklės tampa tarp Pirkėjo ir Pardavėjo sudaryta sutartimi, ir yra abiems šalims privalomas teisinis dokumentas. Sutartis laikoma sudaryta, kai Pirkėjas suformuoja ir pateikia www.dantupastos.lt parduotuvėje prekių užsakymą, Taisyklėse nustatyta tvarka ir terminais atlieka apmokėjimą ir gauna elektroniniu paštu Pardavėjo patvirtinimą, kad Pirkėjo užsakymas yra priimtas ir apmokėjimas gautas.

1.6. Pirkėjui nesuteikiama galimybė pateikti prekių užsakymą www.dantupastos.lt parduotuvėje, jeigu jis nėra susipažinęs su Taisyklėmis ir (ar) su jomis nesutinka. Tais atvejais, kai Pirkėjas nesutinka su Taisyklėmis arba tam tikra jų dalimi, jis privalo neužsakyti prekių www.dantupastos.lt parduotuvėje. Priešingu atveju laikoma, jog Pirkėjas susipažino ir besąlygiškai sutiko su visomis Taisyklėmis.

1.7. Pardavėjas pasilieka teisę pakeisti, taisyti ar papildyti Taisykles. Pirkėjui apsiperkant www.dantupastos.lt parduotuvėje, taikomos Taisyklės, galiojančios užsakymo pateikimo momentu, todėl Pirkėjui rekomenduojama su Taisyklėmis susipažinti kiekvieno apsipirkimo metu.

1.8. Pardavėjas neprisiima jokios rizikos ar atsakomybės ir yra nuo jos besąlygiškai atleidžiamas, jei Pirkėjas iš dalies ar visiškai nesusipažino su Taisyklėmis, nors jam tokia galimybė buvo suteikta.

1.9. Pardavėjas, atsižvelgdamas į www.dantupastos.lt parduotuvės sistemos techninius pajėgumus, turi teisę riboti registruotų Pirkėjų skaičių.

1.10. Pardavėjas turi teisę be įspėjimo apriboti Pirkėjo naudojimąsi www.dantupastos.lt parduotuvės paslaugomis arba panaikinti Pirkėjo registraciją, jeigu Pirkėjas www.dantupastos.lt parduotuve naudojasi pažeisdamas šias Taisykles, bando pakenkti www.dantupastos.lt parduotuvės darbo stabilumui ir saugumui.

1.11. Susidarius svarbioms aplinkybėms, Pardavėjas gali laikinai arba iš viso nutraukti www.dantupastos.lt parduotuvės veiklą, apie tai iš anksto nepranešęs Pirkėjui.

2. Registracija ir asmens duomenų tvarkymas.

2.1. Pirkėjas, norėdamas naudotis www.dantupastos.lt parduotuve ir pirkti joje siūlomas prekes, privalo užsiregistruoti www.dantupastos.lt parduotuvės sistemoje.

2.2. Registruodamasis parduotuvėje www.dantupastos.lt, pirkėjas privalo pateikti šiuos Pirkėjo asmeninius duomenis: adresą, kuriuo bus pristatomos prekės bei kontaktinį telefono numerį. Jei Pirkėjas yra juridinis asmuo, po užsakymo jis privalo nurodyti ir kitus duomenis, reikalingus PVM sąskaitos-faktūros išrašymui pagal Pirkėjo reikalavimus.

2.2. Pirkėjas yra atsakingas, kad registracijos anketoje pateikti duomenys būtų tikslūs ir teisingi. Pardavėjas jokiu atveju nebus atsakingas už žalą, atsiradusią Pirkėjui dėl to, jog Pirkėjas nurodė neteisingus ir (ar) neišsamius duomenis arba nepakeitė ir nepapildė duomenų jiems pasikeitus.

2.3. Pirkėjas turi teisę bet kuriuo momentu panaikinti savo registraciją informavęs elektroniniu paštu info@abdite.lt. Panaikinęs registraciją, Pirkėjas netenka galimybės naudotis www.dantupastos.lt parduotuve ir joje pirkti. Pirkėjas vėl įgyja galimybę pirkti tik iš naujo užsiregistravęs www.dantupastos.lt parduotuvėje.

2.4. Užsiregistravęs Pirkėjas įsipareigoja individualius prisijungimo duomenis saugoti paslaptyje bei neatskleisti jokiems tretiesiems asmenims. Pirkėjas yra atsakingas už jam suteiktų prisijungimo duomenų išsaugojimą, o taip pat už bet kuriuos veiksmus (duomenų perdavimą, pateiktus prekių užsakymus, vartotojo komentarus ar kt.), kurie www.dantupastos.lt parduotuvėje atliekami prisijungus individualiu Pirkėjo vardu ir slaptažodžiu. Jei www.dantupastos.lt teikiamomis paslaugomis naudojasi trečiasis asmuo, prisijungęs prie parduotuvės internete naudodamasis Pirkėjo prisijungimo duomenimis, Pardavėjas šį asmenį laiko Pirkėju. Jei Pirkėjas praranda prisijungimo duomenis, jis privalo nedelsiant informuoti apie tai Pardavėją paštu, telefonu, faksu, el. laišku ar užpildydamas tam skirtą formą www.dantupastos.lt parduotuvėje.

2.5. Užsiregistruodamas Pirkėjas kartu suteikia Pardavėjui teisę rinkti, kaupti, sisteminti, naudoti ir tvarkyti šiose Taisyklėse numatytais tikslais visus ir bet kuriuos asmens duomenis, kuriuos Klientas tiesiogiai ar netiesiogiai pateikia lankydamasis www.dantupastos.lt parduotuvėje ir naudodamasis jos paslaugomis.

2.6. Pirkėjo pateikti asmens duomenys bus tvarkomi laikantis Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo nustatytų reikalavimų, kitų Lietuvos Respublikos teisės aktų, reglamentuojančių šių duomenų tvarkymą bei apsaugą. Tvarkydamas ir saugodamas Pirkėjo asmens duomenis Pardavėjas įgyvendins organizacines ir technines priemones, kurios užtikrins asmens duomenims apsaugą nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo.

2.7. Pirkėjo asmens duomenys bus naudojami identifikuojant Pirkėją, vykdant prekių užsakymą ir pristatymą, išrašant apskaitos dokumentus bei užtikrinant Pirkėjui galimybę naudotis kitomis www.dantupastos.lt parduotuvės paslaugomis.

2.8. Pirkėjo pateiktus asmens duomenis naudos išskirtinai tik Pardavėjas ir jo partneriai, su kuriais Pardavėjas bendradarbiauja vykdant www.dantupastos.lt parduotuvės administravimą, prekių pristatymą ir (ar) kitas, su Pirkėjo užsakymo pateikimu ar įvykdymu susijusias paslaugas. Pardavėjas neatskleis Pirkėjo asmens duomenų tretiesiems asmenims, išskyrus pirmiau šiame punkte paminėtus Pardavėjo partnerius, arba, kai Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytais atvejais bus įpareigotas tą padaryti.

2.9. Pardavėjas gali statistiniais tikslais naudoti su Pirkėjo asmeniu tiesiogiai nesusijusius duomenis, t. y. duomenis apie įsigytas prekes. Tokie statistiniai duomenys bus renkami ir tvarkomi taip, kad neleistų atskleisti Pirkėjo asmens tapatybės arba kitų asmens duomenų, pagal kuriuos būtų galima nustatyti asmens tapatybę.

2.10. Pardavėjas nenaudoja Pirkėjo asmens duomenų rinkodaros tikslais ir nesiunčia Pirkėjui reklaminių ar informacinių pranešimų, išskyrus tuos, kurie būtini vykdant Pirkėjo pateiktą užsakymą. Jei ateityje Pardavėjas planuos naudoti Pirkėjo asmens duomenis tiesioginės rinkodaros tikslais, jis privalės gauti aiškų Pirkėjo sutikimą gauti reklaminius ir informacinius Pardavėjo pranešimus prieš juos išsiunčiant Pirkėjui..

2.11. Pirkėjo asmeniniai duomenys bus saugomi ne ilgiau, nei to reikalauja nustatyti duomenų tvarkymo tikslai:

 1. 2.11.1. Registracijos www.dantupastos.lt parduotuvėje metu Pirkėjo pateikti asmens duomenys bus saugomi 2 metus nuo registracijos momento, jei per tą laikotarpį nebus pateiktas prekių užsakymas. Nepateikus užsakymo, po dviejų metų nuo registracijos vartotojo asmens duomenys, pateikti registracijos metu, bus panaikinti, ir Pirkėjas, nutaręs vykdyti pirkimą vėliau kaip per du metus nuo registracijos pradžios, turės užsiregistruoti parduotuvėje iš naujo.
  1. 2.11.2. Jei po registracijos buvo pateiktas prekių užsakymas, tačiau vėliau Pirkėjas tokį užsakymą atšauks ar užsakymas bus atšauktas dėl kitų priežasčių, informacija apie užsakymą panaikinama per 1 mėnesį nuo užsakymo datos, o neįvykus naujam pirkimui, registracijos metu pateikti Pirkėjo asmeniniai duomenys ir pati registracija panaikinama per 2 metus nuo užsakymo panaikinimo datos.

  2. 2.11.3. Ilgai nesinaudojančių, tačiau pirkusių prekes internetinėje parduotuvėje Pirkėjų asmens duomenys saugomi du metus nuo paskutinio užsakymo datos, po to registracija panaikinama ir Pirkėjas, nutaręs vykdyti pirkimą vėliau kaip per du metus nuo paskutinio įvykdyto užsakymo, turės užsiregistruoti internetinėje parduotuvėje www.dantupastos.lt iš naujo.

  3. 2.11.4. Duomenys, pateikti įsigyjant prekes ir (ar) reikalingi sutartinių įsipareigojimų vykdymui, bus saugomi visą įsigytų prekių garantinio termino laikotarpį, tačiau ne trumpiau kaip 2 metus nuo prekių pristatymo.

  4. 2.11.5. Duomenys, kurie norminių teisės aktų nustatytais atvejais turi būti saugomi ilgesnį laikotarpį, bus saugomi teisės aktų nustatytą laikotarpį. Kai asmens duomenys taps nebereikalingi jų tvarkymo tikslams ir (ar) pasibaigs nustatytas saugojimo terminas, jie bus saugiai sunaikinami.

2.12. Pirkėjas turi teisę bet kada, pateikęs prašymą Pardavėjui, susipažinti su Pardavėjo tvarkomais Pirkėjo asmens duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi, reikalauti ištaisyti neteisingus, neišsamius, netikslius savo asmens duomenis, reikalauti sustabdyti, išskyrus saugojimą, savo asmens duomenų tvarkymo veiksmus, kai duomenys tvarkomi nesilaikant įstatymų ir šių Taisyklių sąlygų. Pardavėjas privalo nedelsdamas informuoti Pirkėją apie jo prašymu atliktą Pirkėjo duomenų pakeitimą ar panaikinimą.

3. Prekių kainos, apmokėjimo tvarka ir terminai.

3.1. Prekių kainos www.dantupastos.lt parduotuvėje ir suformuotame užsakyme nurodomos Litais su PVM. Prekės Pirkėjui parduodamos kainomis, galiojančiomis www.dantupastos.lt parduotuvėje užsakymo pateikimo momentu.

3.2. Pirkėjas atsiskaito už prekes vienu iš šių būdų:

 1. - Apmokėjimas pavedimu – tai išankstinis apmokėjimas pasinaudojant Pirkėjo naudojama elektroninės bankininkystės sistema ar apmokant banke. Pinigus Pirkėjas perveda į Pardavėjo sąskaitą. Atsakomybė už duomenų saugumą šiuo atveju tenka atitinkamam bankui, kadangi visos piniginės operacijos vyksta banko elektroninės bankininkystės sistemoje ar banko kasoje.
 2. - Apmokėjimas per mokejimai.lt sistemą, naudojantis elektronine bankininkyste - tai išankstinis apmokėjimas pasinaudojant Pirkėjo naudojama elektroninės bankininkystės sistema. Mokant už prekes šiuo būdu, Pirkėjui elektroninės bankininkystės sistemoje sugeneruojamas mokėjimas pagal jo apmokamą užsakymą. Pinigus Pirkėjas perveda į Pardavėjo sąskaitą. Atsakomybė už duomenų saugumą šiuo atveju tenka atitinkamam bankui, kadangi visos piniginės operacijos vyksta banko elektroninės bankininkystės sistemoje.

3.3. Pirkėjas už užsakytas prekes įsipareigoja sumokėti nedelsiant, ne vėliau kaip per 1 (vieną) darbo dieną nuo užsakymo pateikimo momento. Tik gavus apmokėjimą už prekes bei jų pristatymą (transportavimą) pradedamas vykdyti užsakymas ir skaičiuojamas prekių pristatymo terminas. Apmokėjimas laikomas atliktu kai visa mokėtina suma gaunama ir užskaitoma Pardavėjo banko sąskaitoje, nurodytoje apmokėjimo instrukcijose. Prekių ir jų pristatymo kainos sąskaitai apmokėti yra paskaičiuotos įskaitant PVM mokestį. Negavus apmokėjimo per 1 (vieną) darbo dieną, Pardavėjas Pirkėjo nurodytu elektroniniu paštu užklausia, ką daryti su užsakymu – atšaukti ar laukti apmokėjimo ir vykdo Pirkėjo nurodymus.

3.4. Pardavėjas turi teisę iš anksto nepranešęs Pirkėjui anuliuoti jo užsakymą, jeigu Pirkėjas nesumoka už prekes per 2 (dvi) darbo dienas nuo užsakymo pateikimo momento.

3.5. Informacija apie Pirkėjo užsakymą, kuris buvo atšauktas dėl jo neapmokėjimo, ištrinama per 1 (vieną) mėnesį nuo jo atšaukimo momento.

3.6. Pardavėjas turi teisę savo nuožiūra nustatyti minimalų prekių krepšelio dydį, t.y. minimalią sumą, kurią pasiekus bus vykdomas Pirkėjo užsakymas. Apie taikomą minimalią pirkimo sumą Pirkėjas informuojamas www.dantupastos.lt parduotuvės skyriuje „Kaip užsisakyti“ bei užsakymo formavimo metu.

4. Prekių komplektavimas ir pristatymas

4.1. www.dantupastos.lt parduotuvės prekyba vykdoma ir prekės pristatomos visoje Lietuvoje teritorijoje. Prekes pristato Lietuvos paštas (visoje Lietuvoje) arba kurjeris(didieji miestai ir rajonų centrai).

4.2. Už prekių pristatymo paslaugą taikomas mokestis, nurodytas www.dantupastos.lt parduotuvės puslapyje „Prekių pristatymas“ ir galiojantis prekių užsakymo pateikimo momentu. Prekių pristatymo mokestis gali būti tiek fiksuotas, tiek priklausantis nuo Pirkėjo užsakytų prekių vertės.

4.3. Pardavėjas dės visas pastangas, kad Pirkėjo užsakymas būtų visa apimtimi įvykdytas, tačiau negali suteikti ir neteikia dėl to jokių garantijų. Jei Pardavėjo sandėlyje nėra užsakytos prekės likučio ar pakankamo jos kiekio, Pardavėjas pasilieka teisę:

 • nepristatyti prekės;

 • pristatyti mažesnį prekės kiekį;

 • pasiūlyti Pirkėjui elektroniniu paštu ar telefonu analogišką ar kiek įmanoma savo savybėmis panašesnę prekę (toliau – alternatyvi prekė). Analogiška prekė įtraukiama į krovinį tik Pirkėjui sutikus.;

 • išsiųsti trūkstamą prekę atskirai vėliau, Pardavėjui apmokant už siuntimą.

  Visus šiuos variantus Pardavėjas aptaria su Pirkėju Pirkėjo nurodytu elektroniniu paštu ar telefonu.

4.4. Jeigu Pardavėjo parinktos alternatyvios prekės kaina yra mažesnė, nei Pirkėjas yra sumokėjęs, sumokėtos ir faktinės kainos skirtumas išmokamas į Pirkėjo nurodytą banko sąskaitą ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo prekių pristatymo. Jeigu alternatyvios prekės kaina yra didesnė, Pardavėjas patvirtina, kad Pirkėjui nebereikės papildomai primokėti.

4.5. Pirkėjui priėmus Pardavėjo pristatytas alternatyvias prekes, vėliau jos gali būti grąžintos (išskyrus prekes, kurios pagal teisės aktus nekeičiamos ir negrąžinamos) tik šių Taisyklių skyriuje „Sutarties atsisakymas. Prekių keitimas ir grąžinimas“ nustatytomis sąlygomis ir tvarka.

4.6. Pinigai už Pirkėjo apmokėtas, tačiau Pardavėjo nepristatytas prekes, išmokami į Pirkėjo nurodytą banko sąskaitą ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo Pirkėjo prekių apmokėjimo.

4.7. Pirkėjo užsakytos prekės pristatomos Pirkėjo užsakyme nurodytu adresu. Pirkėjas įsipareigoja prekes priimti pats. Jeigu užsakytas prekes atsiims ne pats Pirkėjas, užsakyme jis privalo nurodyti asmens atsiimsiančio prekes (gavėjo) vardą ir pavardę.

4.8. Tuo atveju, kai Pirkėjo užsakyme nurodytu pristatymo adresu Pirkėjas ar gavėjas nerandamas, Pardavėjas turi teisę prekes išduoti bet kuriam kitam nurodytu adresu esančiam pilnamečiui asmeniui, o Pirkėjas neturi teisės reikšti Pardavėjui bet kokių pretenzijų dėl prekių pristatymo netinkamam subjektui.

4.9. Jeigu prekės pristatymas yra neįmanomas dėl Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pirkėjo priklausančių aplinkybių (Pirkėjas užsakydamas prekę nurodė neteisingą adresą, nurodytu adresu Pirkėjas ar gavėjas nerandamas ar kt.), pakartotinai prekės nėra siunčiamos, (išskyrus atvejus, kai Pirkėjas papildomai sumoka už pakartotinį prekės pristatymą), o pinigai už prekes grąžinami nuskaičiavus pristatymo mokestį. Tuo atveju, jei užsakymo pateikimo metu Pirkėjui buvo taikyta pristatymo mokesčio nuolaida, tačiau prekių pristatymas nėra įmanomas dėl Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pirkėjo priklausančių aplinkybių, Pardavėjas pasilieka teisę išskaičiuoti iš Pirkėjui grąžintinos pinigų sumos visą prekių pristatymo mokestį (galiojusį prekių užsakymo pateikimo momentu), neatsižvelgiant į užsakymo pateikimo metu taikytas nuolaidas.

4.10. Pardavėjas pristato prekes Pirkėjui prekes pristatančių partnerių nurodytais terminais. Pardavėjas išsiunčia apmokėtas prekes ne vėliau kaip kitą darbo dieną nuo apmokėjimo datos. Pirkėjas sutinka, jog išimtinais atvejais prekių išsiuntimas gali vėluoti dėl nenumatytų, nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių. Tokiu atveju Pardavėjas įsipareigoja nedelsiant susisiekti su Pirkėju ir suderinti prekių pristatymo klausimus.

4.11. Visais atvejais Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pristatymo terminų pažeidimą, jeigu prekės Pirkėjui nėra pristatomos arba pristatomos ne laiku dėl Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pirkėjo priklausančių aplinkybių.

4.12. Tais atvejais, kai prekių priėmimo metu Pirkėjas pastebi, jog siuntoje nėra tinkamas prekių kiekis arba pateiktos prekės neatitinka jo užsakytų prekių ir tai nėra nurodyta sąskaitoje-faktūroje, važtaraštyje ar kitame siuntos perdavimo – priėmimo dokumente , Pirkėjas privalo nedelsiant informuoti apie tai Pardavėją.

5. Prekių kokybės garantija ir tinkamumo naudoti terminas.

5.1. Visų www.dantupastos.lt parduotuvėje internete parduodamų prekių savybės bendrai nurodomos prie kiekvienos prekės esančiame prekės aprašyme.

5.2. Pardavėjas neatsako už tai, kad www.dantupastos.lt parduotuvėje internete esančios prekės savo spalva, forma ar kitais parametrais gali neatitikti realaus prekių dydžio, formų ir spalvos dėl Pirkėjo naudojamo vaizduoklio ypatybių.

5.3. Tam tikroms prekių rūšims suteikiama tam tikrą laiką galiojanti prekės gamintojo arba Pardavėjo daiktų kokybės garantija, kurios konkretus terminas ir kitos sąlygos nurodomi ant prekių ar prekių aprašymuose.

5.4. Tuo atveju, kai Pardavėjas tam tikroms prekių rūšims daiktų kokybės garantijos nesuteikia, galioja garantija, numatyta atitinkamų teisės aktų.

5.5. Tais atvejais, kai remiantis teisės aktais konkrečių prekių atžvilgiu nustatomas tam tikras tinkamumo naudoti terminas, Pardavėjas įsipareigoja tokias prekes parduoti Pirkėjui taip, kad jam būtų suteikta reali galimybė tokiomis prekėmis pasinaudoti iki tinkamumo naudoti termino pabaigos.

6. Sutarties atsisakymas. Prekių keitimas ir grąžinimas.

6.1. Pirkėjas turi teisę atsisakyti www.dantupastos.lt parduotuvėje sudarytos prekių pirkimo – pardavimo sutarties, pranešdamas apie tai Pardavėjui elektroniniu paštu info@abdite.lt prieš prekių apmokėjimą arba ne vėliau kaip per 1 (vieną) darbo dieną nuo prekės apmokėjimo dienos. Laisvos formos pranešimą apie sutarties atsisakymą Pirkėjas privalo pateikti Pardavėjui www.dantupastos.lt parduotuvės skyriuje „Kontaktai“ nurodytomis susisiekimo priemonėmis ir adresais.

6.2. Pateikęs raštišką pranešimą apie sutarties atsisakymą, Pirkėjas privalo ne vėliau kaip per 15 (penkiolika) kalendorinių dienų grąžinti prekę (jeigu ji buvo pristatyta) į šių Taisyklių 6.6 punkte nurodytą prekių keitimo ar grąžinimo vietą.

6.3. Taisyklių 6.1 punkte numatyta teise gali pasinaudoti tik Pirkėjas, kuris pagal LR Vartotojų teisių apsaugos įstatymo nuostatas pripažintinas vartotoju, t.y. fizinis asmuo, kuris pareiškia savo valią pirkti, perka ir naudoja prekę ar paslaugą asmeniniams, šeimos, namų ūkio poreikiams, nesusijusiems su verslu ar profesija tenkinti.

6.4. Pirkėjas (vartotojas) negali pasinaudoti Taisyklių 6.1. punkte numatyta teise atsisakyti sutarties, kai sutartis sudaryta dėl:

6.4.1. maisto produktų;

6.4.2. kitų kasdieniam vartojimui skirtų prekių;

6.4.3 kosmetikos gaminių pirkimo-pardavimo.

6.5. Netinkamos kokybės prekės ar kokybiškos prekės, kurių Pirkėjui nepatinka forma, dydis, spalva, modelis ar komplektiškumas, keičiamos ar grąžinamos vadovaujantis 2001 m. birželio 29 d. Lietuvos Respublikos Ūkio ministro įsakymu Nr. 217 patvirtintomis „Daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklėmis“ ir kitais galiojančiais Lietuvos Respublikos teisės aktais. Kokybiškos prekės, išvardintos „Daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklių“ 18 punkte, nekeičiamos ir negrąžinamos.

6.6. Prekės keičiamos ar grąžinamos Pardavėjo biure Žygio g. 14A-2, Vilniuje, susitarus dėl keitimo laiko ir datos. Pareiga pristatyti grąžinamą ar keičiamą prekę į šiame Taisyklių punkte nurodytą vietą, o taip pat visos su tuo susijusios išlaidos tenka Pirkėjui, išskyrus, kai grąžinamos ar keičiamos netinkamos kokybės prekės.

6.7. Grąžinant ar keičiant www.dantupastos.lt parduotuvėje įsigytas prekes, Pardavėjas turi teisę reikalauti užpildyti Pardavėjo pateiktą prekių grąžinimo ar keitimo formą.

6.8. Grąžinamos ar keičiamos kokybiškos prekės privalo būti nesugadintos, nepraradusios prekinės išvaizdos (nenuimtos ir nepažeistos etiketės, nenuplėštos apsauginės plėvelės ir kt.) ir negali būti naudotos. Prekė turi būti grąžinama originalioje pakuotėje, tos pačios komplektacijos, kokios buvo Pirkėjo gauta, būtinai pateikiant prekės įsigijimo dokumentą, garantinę kortelę (jei ji buvo išduota), naudojimo instrukcijas ir kitus prekės priklausinius. Jeigu prekė nėra pilnai sukomplektuota, yra sugadinta, netvarkinga arba nėra tinkamai supakuota, Pardavėjas turi teisę nepriimti prekės, jos nekeisti ir negrąžinti už prekę Pirkėjo sumokėtų pinigų.

6.9. Už grąžintas prekes sumokėti pinigai išmokami į Pirkėjo nurodytą banko sąskaitą ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo prekės grąžinimo dienos.

6.10. Grąžinant ar keičiant kokybiškas ir Pirkėjo užsakymą atitinkančias prekes, prekių pristatymo mokestis Pirkėjui negrąžinamas ir nekompensuojamas.

7. Apsikeitimas informacija.

7.1. Pardavėjas visus pranešimus siunčia ir kitaip kontaktuoja Pirkėjo registracijos formoje pateiktu elektroninio pašto adresu, o esant su užsakymu susijusiems klausimams, Pirkėjo nurodytu telefonu.

7.2. Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus siunčia www.dantupastos.lt parduotuvės skyriuje „Kontaktai“ nurodytomis susisiekimo priemonėmis ir adresais.

8. Baigiamosios nuostatos.

8.1. Šios taisyklės sudarytos vadovaujantis LR teisės aktais.

8.2. Šių taisyklių pagrindu kylantiems santykiams taikoma LR teisė.

8.3. Atsiradus žalai, kaltoji šalis atlygina kitai šaliai tiesioginius nuostolius LR įstatymų nustatyta tvarka ir pagrindais.

8.4. Visi nesutarimai, kilę dėl šių taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami LR įstatymų nustatyta tvarka.

Paspausdami mygtuką \"Siųsti registraciją\" Jūs patvirtinate, kad įdėmiai perskaitėte visas Taisykles, supratote jų turinį, be jokių išlygų sutinkate su visomis jose išdėstytomis sąlygomis ir įsipareigojate jų laikytis.